Marketing
- technické zajištění akcí
- výroba, animace, grafika, vizualizace, focení
- pronájem techniky