Logistika
- fullservis logistika
- procesování toku zboží a dokladů
- co-packing
- obalové hospodářství
- inventarizace, inventury
- el. evidence zásob
- poradenství